KOHT, Halvdan

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, Norwegia

(1873-1965)

Specjalność naukowa:
historia