KOLMOGOROV, Andriej N.

Członek zagraniczny PAN od 1956 roku, ZSRR

(1903-1987)

Specjalność naukowa:
matematyka