KOŁODZIEJCZAK, Jerzy

Członek korespondent od 1973 roku, członek rzeczywisty od 1991 roku

Jerzy KOŁODZIEJCZAK

(1935-2022)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w latach 1999-2002; Członek Prezydium PAN w kadencji 2003-2006; Sekretarz Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN w latach 1990-1998