KOMENDER, Janusz

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Janusz KOMENDER

(1931-2024)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Sekretarz Wydziału VI Nauk Medycznych PAN w latach 1996-2002