KONARSKA, Maria Magdalena

Członek korespondent od 2016 roku

Maria Magdalena KONARSKA

ur. 22 sierpnia 1955 roku
Profesor, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)