KOPROWSKI, Hilary

Członek zagraniczny PAN od 1991 roku, USA

(1916-2013)

Specjalność naukowa:
biologia komórki, immunologia