KORBICZ, Józef

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Józef KORBICZ

ur. 19 marca 1951 roku
Profesor, Uniwersytet Zielonogórski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)