KORCELLI, Piotr

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Piotr KORCELLI

ur. 20 czerwca 1939 roku
Profesor, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)