KORNAŚ, Jan

Członek korespondent PAN od 1973 roku, członek rzeczywisty PAN od 1986 roku

(1923-1994)

Specjalność naukowa:
taksonomia i geografia roślin, ekologia roślin, fitosocjologia