KORZYBSKI, Tadeusz

Członek rzeczywisty PAN od 1973 roku

(1906-2002)

Specjalność naukowa:
biochemia, antybiotyki