KOSSOWSKA, Małgorzata

Członek korespondent od 2016 roku

Małgorzata KOSSOWSKA

ur. 22 lipca 1968 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: psychologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)