KOSSUT, Małgorzata

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Małgorzata KOSSUT

ur. 10 marca 1950 roku
Profesor, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)