KOSTEK, Bożena

Członek korespondent od 2013 roku

Bożena KOSTEK

ur. 3 stycznia 1959 roku
Profesor, Politechnika Gdańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)