KOSTOWSKI, Wojciech

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Wojciech KOSTOWSKI

(1939-2023)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki farmaceutyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2007-2010; Przewodniczący Wydziału VI Nauk Medycznych PAN w kadencji 2003-2010