KOSTROWICKI, Jerzy

Członek korespondent PAN od 1973 roku, członek rzeczywisty PAN od 1983 roku

(1918-2002)

Specjalność naukowa:
geografia ekonomiczna, geografia rolnictwa, użytkowanie środowiska

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1987-1989