KOTARBA, Adam

Członek korespondent od 1998 roku

Adam KOTARBA

ur. 15 maja 1938 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki o Ziemi i środowisku

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)