KOTARBIŃSKI, Tadeusz

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1886-1981)

Specjalność naukowa:
filozofia, logika, prakseologia

Funkcje w strukturach PAN:
Prezes PAN w latach 1957-1962; członek Prezydium PAN w latach 1963-1968