KOTLARCZYK, Janusz

Członek korespondent PAN od 1991 roku, członek rzeczywisty PAN od 2007 roku

(1931-2017)

Specjalność naukowa:
geologia Karpat, geologia złóż surowców krzemionkowych, zastosowanie matematyki i informatyki w geologii