KOTWICA, Jan

Członek korespondent od 2010 roku

Jan KOTWICA

ur. 27 października 1949 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: weterynaria

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)