KOWALCZYK, Zygmunt

Członek korespondent PAN od 1971 roku

(1908-1985)

Specjalność naukowa:
geodezja, fotogrametria, geodezja górnicza