KOWALIK, Piotr

Członek korespondent od 2002 roku

Piotr KOWALIK

ur. 7 września 1939 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria materiałowa

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2015-2018; Zastępca Przewodniczącego Oddziału PAN w Krakowie w latach 1990-1992