KOWALSKA, Irina

Członek korespondent od 2022 roku

Irina KOWALSKA

ur. 3 października 1962 roku
Profesor, Uniwersytet Medyczny Białymstoku

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)