KOWALSKI, Stefan

Członek korespondent od 2013 roku

Stefan KOWALSKI

(1945-2022)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)