KOZACZKA, Eugeniusz

Członek korespondent od 2016 roku

Eugeniusz KOZACZKA

ur. 22 lipca 1942 roku
Profesor, Politechnika Gdańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)