KOZARSKI, Stefan

Członek korespondent PAN od 1989 roku

(1930-1996)

Specjalność naukowa:
geografia fizyczna, geomorfologia, paleogeografia czwartorzędu