KOZŁOWSKI, Henryk

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Henryk KOZŁOWSKI

ur. 30 października 1945 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)