KOZŁOWSKI, Jan

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Jan KOZŁOWSKI

ur. 13 grudnia 1946 roku
Profesor, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)