KOZŁOWSKI, Krzysztof

Członek korespondent PAN od 2020 roku

(1951-2021)

Specjalność naukowa:
Teoria sterowania, robotyka oraz jej zastosowania