KOŹMIŃSKI, Andrzej

Członek korespondent od 1998 roku

Andrzej KOŹMIŃSKI

ur. 1 kwietnia 1941 roku
Profesor, Akademia Leona Koźmińskiego

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki o zarządzaniu i jakości

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)