KRAWCZYK, Henryk

Członek korespondent od 2007 roku

Henryk KRAWCZYK

ur. 20 maja 1946 roku
Profesor, Politechnika Gdańska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes Oddziału PAN w Gdańsku w latach 2019-2026