KRAWCZYK, Marek

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Marek KRAWCZYK

ur. 16 lutego 1946 roku
Profesor, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2023-2026; Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN w latach 2023-2026