KRUPKOWSKI, Aleksander

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1894-1978)

Specjalność naukowa:
metalurgia

Funkcje w strukturach PAN:
Przewodniczacy Oddziału PAN w Krakowie w latach 1960-1965