KRYSZEWSKI, Marian

Członek korespondent PAN od 1976 roku, członek rzeczywisty PAN od 1989 roku

(1925-2005)

Specjalność naukowa:
fizyka, fizykochemia polimerów i ciała stałego organicznego