KRZYMOWSKI, Tadeusz

Członek korespondent od 1971 roku, członek rzeczywisty od 1986 roku

Tadeusz KRZYMOWSKI

ur. 30 lipca 1927 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: rolnictwo i ogrodnictwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w latach 1975-1980; Zastępca Przewodniczącego Oddziału PAN w Gdańsku w latach 1980-1989