KRZYŻANOWSKI, Gleb M.

Członek zagraniczny PAN od 1956 roku, ZSRR

(1872-1959)

Specjalność naukowa:
elektrotechnika