KUCHARZ, Wojciech J.

Członek korespondent od 2020 roku

Wojciech J. KUCHARZ

ur. 2 stycznia 1952 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)