KULESZA, Paweł

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Paweł KULESZA

ur. 19 marca 1955 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w kadencji 2023-2026; Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w kadencji 2023-2026; Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w kadencji 2015-2022