KULIKOWSKI, Roman

Członek korespondent PAN od 1967 roku, członek rzeczywisty PAN od 1976 roku

(1928-2017)

Specjalność naukowa:
teoria systemów, wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1975-1977