KUNDZEWICZ, Zbigniew W.

Członek korespondent od 2010 roku

Zbigniew W. KUNDZEWICZ

ur. 4 grudnia 1950 roku
Profesor, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)