KUPISIEWICZ, Czesław Eugeniusz

Członek korespondent PAN od 1976 roku, członek rzeczywisty PAN od 1986 roku

(1924-2015)

Specjalność naukowa:
dydaktyka ogólna, pedagogika porównawcza, historia myśli pedagogicznej