KURSANOV, Andriej L.

Członek zagraniczny PAN od 1966 roku, Rosja

(1902-1999)

Specjalność naukowa:
fizjologia i biochemia roślin