KURYŁOWICZ, Jerzy

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1895-1978)

Specjalność naukowa:
językoznawstwo