KUŹNICKI, Jacek

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Jacek KUŹNICKI

ur. 11 marca 1952 roku
Profesor, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2017-2018