KUŹNICKI, Leszek

Członek korespondent od 1976 roku, członek rzeczywisty od 1989 roku

Leszek KUŹNICKI

(1928-2023)
Profesor, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Prezes PAN w latach 1993-1998; Wiceprezes PAN i sekretarz naukowy PAN w latach 1990-1992; członek Prezydium PAN w latach 1984-1989