KWAPIEŃ, Stanisław

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Stanisław KWAPIEŃ

ur. 20 lutego 1942 roku
Profesor, Instytut Matematyczny PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)