LACOMBE, Paul G. J.

Członek zagraniczny PAN od 1985 roku, Francja

(1911-1997)

Specjalność naukowa:
metaloznawstwo