LAMBERT, Jean

Członek zagraniczny PAN od 1991, Belgia

ur. 1930
specjalność naukowa: ekologia użytków zielonych