ŁAPKOWSKI, Mieczysław

Członek korespondent od 2022 roku

Mieczysław ŁAPKOWSKI

ur. 10 kwietnia 1951 roku
Profesor, Politechnika Śląska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)