LATAŁA, Rafał

Członek korespondent od 2016 roku

Rafał LATAŁA

ur. 24 listopada 1971 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: matematyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)