LATOS-GRAŻYŃSKI, Lechosław

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Lechosław LATOS-GRAŻYŃSKI

ur. 7 kwietnia 1951 roku
Profesor, Uniwersytet Wrocławski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w kadencji 2019-2022; Prezes Oddziału we Wrocławiu w latach 2019-2022; Wiceprezes Oddziału we Wrocławiu w latach 2011-2018 i 2023-2026